Att hålla länge som chef. Chef & ledarskap, januari -10

 

Hur får man ”balans i livet” att förvandlas från floskel till verklighet? På kursen Hållbara chefer fick rektorerna Åsa Unger och Andreas Hammarstedt gott om tid för reflektion kring sina roller som chefer. Det har bland annat resulterat i större förmåga att prioritera, bättre nattsömn och en trygghet i identiteten som ledare.

Åsa Unger fick en första utmanande tid som rektor i Söderhamn. De första åren var hon rektor på en F-6 skola och förskola i Stugsund och därefter tillträdde hon en ny tjänst som en av tre rektorer på den stora om- och nybyggda Norrtullskolan i centrala Söderhamn. Skolan, med 700 elever från F-klass till årskurs 9, har även hela ansvaret för kommunens asyl- och förberedelseverksamhet. En ny verksamhetsidé och nya arbetssätt skulle förverkligas och omstruktureringarna var tuffa att driva igenom.

Åsa Unger saknade chefsutbildning och sökte till den statliga rektorsutbildningen men fick inte plats och kände att hon var nära att ge upp sin rektorstjänst. Då kom chansen att gå kursen Hållbara chefer och det beskriver hon som något av en räddning.

  – Utan kursen vet jag inte om jag hade jobbat kvar idag. Den gav mig verktyg och trygghet i ledarskapet, jag har fått perspektiv på vad som är min yrkesroll och vem jag är som privatperson och jag kan sätta gränser. Jag känner en mognad som ledare idag, berättar Åsa Unger.

Kursen var en del av projektet Hållbara chefer som utarbetats och drivits av Bliwastiftelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Ledarna och Almega. Syftet med projektet var att med forskning som bas utarbeta ett program för att göra chefer hållbara i bemärkelsen att de ska vilja och klara av att verka som chefer över längre tid.

När Åsa Unger gick kursen hade hon varit rektor i sammanlagt fyra år och alla deltagarna på kursen var relativt nya som ledare. Åsa var den enda i sin grupp på tolv personer som kom från skolans värld.

  – Alla hade väldigt olika bakgrund och det var mycket givande. Innan trodde jag att det skulle vara en nackdel men vi hade väldigt liknande situationer: många upplevde samma frustration över organisation och strukturer och hade samma personalproblematik med många tuffa beslut att fatta. Det var skönt att se att man inte var ensam om sin situation, säger Åsa Unger.

 

Under sammanlagt 13 dagar utspridda på fem tillfällen varvades teori om ledarskap med praktiska övningar i exempelvis konsten att hålla svåra samtal. Mycket av tiden gick till reflektion, ofta med utgångspunkt i kursdeltagarnas verklighet. Åsa Unger beskriver dagarna som ”fokuserade”, med ”mastigt innehåll”. På den allra första träffen inledde man med att prata om Aron Antonovskys KASAM- begrepp – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – gick som en röd tråd genom kursen. Kursen innebar också en hel del arbete mellan träffarna och kursdeltagarnas egna chefer involverades starkt, liksom kollegor som fick hjälpa till att ge en bild av hur kursdeltagaren fungerade som chef.

– Det handlade mycket om vilka som är mina tillgångar och vad jag behöver jobba mer med och vi pratade om vikten av att kunna dra nytta av olikheter i arbetsgruppen så att man kompletterar varandra, berättar Åsa Unger.

Åsa Unger är i dag mycket klar över att hon trivs med och vill fortsätta att arbeta som rektor och tror att hennes medarbetare ser en stabil chef som tycker att det är roligt att leda och som visserligen kan känna att hon ibland har ohanterligt mycket arbete men ändå inte drabbas av negativ stress.

  – Idag sätter jag ner foten och prioriterar, säger hon.

 

Även Andreas Hammarstedt, en av tre biträdande rektorer på Tumba gymnasium, med 1150 elever, fick chansen att gå kursen Hållbara chefer. Även han var den enda från skolans värld på sin kurs och det upplevde han, precis som Åsa Unger, som positivt.

 •  
   – Visst var det mycket som skiljde oss åt och jag upplever skolans värld som mycket mer komplex än näringslivet men om alla kursdeltagare hade kommit från skolvärlden hade det varit lätt att fastna i prat om intern skolproblematik. Nu hamnade fokus direkt på ledarskap i stället och det uppstod en särskild dynamik på grund av alla olika infallsvinklar, säger han.

   Under något av de sista kurstillfällena fick de göra en så kallad Team Management Profile – ett test där de efter att ha svarat på massor av frågor om sig själva fick en hel lite bok om hur de är som personer och ledare.

   – Jag skrattade gott när jag läste den för det stämde så bra och jag förstod hur andra uppfattar mig. Jag insåg att jag kan rusa framåt och undra varför inte alla andra hänger med, säger Andreas Hammarstedt.

   Både profilen, annat material från kursen och de egna anteckningarna kommer fortfarande till användning, särskilt inför större förändringar i verksamheten.

   – Jag tittar på mina anteckningar och reflekterar över vilka fallgropar jag har lätt att ramla i, säger Andreas Hammarstedt.

 • – Upplägget var otroligt professionellt och det var väldigt effektivt att arbeta intensivt under några dagar och sedan jobba vidare på egen hand mellan träffarna, säger Andreas Hammarstedt.

Andreas Hammarstedt beskriver det som att han idag vågar vara mera chef, han känner en inre trygghet och en större makt över sin egen utveckling och sin tid. Han vågar delegera, drar bättre nytta av sina styrkor, ser sina svagheter tydligare och sover godare om nätterna. En medarbetarenkät som genomförs varje år på skolan gav honom kvitto på att han har utvecklats:

– Mina medarbetare fick skatta vad de tyckte om bland annat min tydlighet och hur bra jag är på att ge uppmuntran och stöd. Den positiva helhetsbilden av mig hade gått upp från 74 till 92 procent och det var naturligtvis en skön bekräftelse att få, säger Andreas Hammarstedt.

Lena Lindgren är projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har suttit med i styrgruppen för projektet Hållbara chefer.

– Utvärderingarna och intervjuerna visar att kursdeltagarna upplevt ökad självinsikt, bättre självförtroende och större tydlighet i sitt uppdrag. De tycker att de fått ökad allmän hälsa, att deras sociala kompetens har ökat och att de blivit bättre på att hitta lösningar på problem, säger Lena Lindgren.

 Lena Lindgren menar att en av de saker som gjorde denna kurs annorlunda mot många andra chefsprogram är att alla deltagare fick skriva en motivering till varför de ville gå kursen och svara på frågor som: ”Hur ser din situation ut när den är som bäst och du verkligen känner lust och arbetsglädje?” och ”Vad tror du är nyckeln till ett hållbart ledarskap? Vad handlar om dig själv, om klimatet på din arbetsplats, om organisationen, om kraven på resultat, om stödet uppifrån och om andra faktorer?” Det medförde att deltagarna redan från början gjordes delaktiga i och ansvariga för sin läroprocess. Det ställdes också krav på att överordnade chefer skulle engagera sig i deltagarens utbildning. Under kursen lade man sedan väldigt mycket tid på reflektion och samtal.

 •  
   Lena Lindgrens förhoppning är att kommuner och landsting i hela Sverige ska få stor nytta av de forskningsresultat som projektet utmynnat i.

 

Faktaruta

Projektet Hållbara chefer är treårigt och avslutades i december 2009. Det har finansierats med 7,6 miljoner av Bliwastiftelsen och drivits av Bliwastiftelsen, Almega, Ledarna och SKL i samverkan. En förstudie genomfördes och skrevs av Ingegerd Tollgerdt-Andersson, filosofie doktor och konsult inom ledarutveckling. Utifrån den identifierades sex områden som är särskilt betydelsefulla att arbeta med för att skapa hållbara chefer – det vill säga personer som kan och vill verka som chefer över längre tid. Dessa sex faktorer är: god självinsikt, balans mellan arbete och privatliv, tydlighet (uppgift, roll, organisation), samband ansvar-befogenheter, stöd i organisationen samt organisationskultur.

Uppdraget att utarbeta ett utbildningsprogram och sedan hålla i den gick till konsultföretaget Kontura International. Utvärdering har sedan gjorts av forskare vid LUCE – en enhet för uppdragsutbildning, inom Lunds universitet.

Vid en konferens 2 december presenterades resultaten av projektet och de rapporter som Kontura och LUCE gjort. Även en bok, med titeln Hållbara chefer, utgiven av Ledarna, presenterades. Kontura kommer att fortsätta att hålla kursen Hållbara chefer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s