Delat ansvar på Kyrkenorums förskola Chef & ledarskap juni -12

 Genom att delegera har Ulla Falk skapat vi-känsla och stabilitet på Kyrkenorums förskola i utkanten av Stenungsund. Dialog och helhetssyn har varit ledord och hon känner stor tillit till sin personals förmåga att utvecklas och ta ansvar.

Att komma till personalrummet på Kyrkenorums förskola är nästan som att stiga in i ett bibliotek. I de välfyllda bokhyllorna finns allt från Mammutjägarna till forskning och teorier om barns utveckling. Väl synliga står böcker av bland andra Jesper Juul, Stefan Einhorn och Kaj Pollack.

När Ulla Falk blivit ledig slår vi oss ner i samtalsrummet strax intill. Manchestersoffan är knalligt röd och mot väggen hänger sagopåsar på en trädstam av utskuren plywood.

Ulla Falk har varit chef för Kyrkenorums förskola sedan 2009. Det var en ganska orolig verksamhet hon tog över. Den dåvarande organisationen innebar att många i personalen bytte både barngrupp och arbetskamrater varje höst. Det rådde oro och osäkerhet, vilket drabbade både barn och vuxna. Ulla Falk tog hjälp av kommunens hälsopedagog och specialpedagogen i Stenungsunds stöd- och utvecklingsteam. Hela personalen involverades i ett omfattande utvecklings- och omstruktureringsarbete. Alla fick börja med att skriva ner två önskningar på sådant som de ville se förbättras.

– På så sätt växte det fram en tydlig bild av vad de tyckte var viktigt. Det handlade om bland annat hälsa, kontinuitet, stabilitet och vikänsla och att börja arbeta med grön flagg, berättar Ulla Falk.

Alla delades in i arbetsgrupper med uppdraget att ge förslag på hur man kunde utveckla verksamheten. Det gav en tydlig bild både av vilka problemen var och hur man kunde åtgärda dem. Med ledstjärnan att alla skulle känna sig delaktiga skapades en tydlig organisation där mycket ansvar är delegerat på olika sätt. Det tog ungefär ett år innan oron lagt sig på Kyrkenorums förskola och den nya organisationen börjat ta form.

Ulla Falk frågar flera gånger om det verkligen går att hänga med när hon beskriver ansvarfördelningen och det är inte helt lätt.

Två personer, en pedagogista och en logistikansvarig, har fått tid avsatta i sina tjänster för sina nya uppgifter. Pedagogistans uppgift är att driva på den pedagogiska utvecklingen och hålla i lärgrupperna för personalen. Fyra personer har utsetts till utvecklingsledare med särskilt ansvar för var sin grupp. Alla i personalen ingår i någon av grupperna, som träffas två timmar var tredje vecka för att fortbilda sig genom reflektion kring det vardagliga arbetet, läroplanen, styrdokumenten och förskolans värdegrund.

– Lärgrupperna har haft en otrolig utveckling. Där är verkligen alla delaktiga, säger Ulla Falk.

Pedagogistan heter Elisabeth Sterling-Hermansson och ansvarar med hjälp av utvecklingsgruppen, som består av de fyra utvecklingsledarna, för reflektion, handledning, likabehandling, litteraturstudier och att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation med fokus på både synliga och osynliga lärmiljöer.

Logistikansvariga Ann Strömbäck håller i logistikgrupperna som ansvarar för sådant som inköp och ekonomi, att handlingsplaner och schema upprättas och att uppföljningar görs av olika pågående arbeten. Logistikgrupperna träffas en timme varannan vecka för planering och utvecklingsgruppen en timme i veckan. I särskilda nätverksgrupper diskuterar man även förskolans lärandeuppdrag och det finns nätverk för bland annat matte och språk.

Var sjätte vecka träffar Ulla Falk pedagogista och logistikansvarig för att stämma av: vad hade vi bestämt? Hur blev det? Hur kommer vi vidare?

– Jag ger återkoppling och coachar och är tydlig både med vad som blivit bra och mindre bra och varför jag tycker som jag gör.

Ulla Falk har ett förflutet som barnskötare. Hon har hela tiden kompletterat sin utbildning och bland arbetat som resurspedagog med barn i behov av särskilt stöd i både förskola och skola. År 2000 tillfrågades hon om att ta över efter rektorn på den skola hon var på och tackade ja. I fem år var hon rektor innan hon övergick till att arbeta som förskolechef. I dagsläget ansvarar hon för Kyrkenorums och Bergsvägens förskolor i Stenungsund.

Forskaren Hans-Åke Scherps tankar kring ett demokratiskt ledarskap och gemensamt lärande har varit viktiga för henne.

– Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av utveckling, att lära nytt och pröva nya vägar. Det är en självklarhet för mig att använda mig av den kunskap som finns i min organisation. Det ger mig en bättre överblick och mer feedback om fler är engagerade.

Dialog och helhetssyn är ledord och hon tycker att det är roligt att involvera sina medarbetare och se dem växa och utvecklas. Det hon inte släpper ifrån sig ansvaret för är budgeten och personalen. Hon är också mån om att vara en så närvarande pedagogisk ledare som möjligt som möjligt för att kunna ge feedback och se vad som kan utvecklas eller vilka kunskaper som bör spridas vidare.

Ulla Falk säger att hon har ett utmärkt stöd i sina egna chefer, som hon tycker är tydliga och har bra barn- och kunskapssyn. De vågar utmana och ifrågasätta, precis som Ulla själv.

– Det är inte alltid populärt men jag har inga problem med det.

– Det här sättet att arbeta innebär att Ulla kan vara mer av en pedagogisk ledare. Hon tar vara på vår kompetens, visar stort förtroende och ser och utvecklar oss. Det är stimulerande för oss och bra för barnen.

Ann Strömbäck har bara gott att säga om sin chef och om organisationen. Hon beskriver en rak och tydlig chef som har förmåga att lyssna och får folk att växa och tro på sig själva.

Sedan hösten 2011 har Ann Strömbäck varit logistikansvarig på Kyrkenorums förskola och fungerar som spindeln i nätet. Hon har en bakgrund som kontorsanställd innan hon sadlade om till förskollärare så de administrativa bitarna passar henne bra. Samarbetet mellan henne, Ulla och pedagogistan Elisabeth Sterling-Hermansson tycker hon fungerar utmärkt – de är varandras bollplank. Rollerna och vars och ens ansvar är tydliga. Ann Strömbäck berättar att Ulla Falk fattar de övergripande besluten och hon själv utför, med stor frihet för hur. Blir hon osäker så rådgör hon med Ulla, vars dörr alltid står öppen.

– Om en förskolechef ska arbeta själv med alla bitar så finns det ingen tid över att vara pedagogisk ledare. Detta är ett jättebra arbetssätt.

Vad fungerar mindre bra på Kyrkenorums förskola då?

Det finns alltid saker man kan utveckla även i en bra organisation, säger Ann Strömbäck och blir tyst en stund innan hon fortsätter: Just nu kan jag inte komma på någonting.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s