Effektiv och energisk Porträtt Chef och ledarskap augusti -16

Tillsammans med sin personal har hon utvecklat snabbspår för läkare och lärare att komma ut i det svenska arbetslivet. SFI-rektorn Anneli Gustafsson i Uddevalla har nytta av sin konstnärliga bakgrund när hon utvecklar nya undervisningsmetoder och kurser.

– Jag har med mig kreativiteten från den tiden.

 

Effektiv och energisk men inte stressad. Det är intrycket Anneli Gustafsson, rektor för SFI i Uddevalla, ger. Skrivbordet i det ljusa rummet på tredje våningen är välordnat och på personalmötet med sina lagledare tänker hon fort och ger svar snabbt men lyssnar också noga på de andra. På mötet avhandlas bland annat tjänstefördelning, sommaruppgifter för eleverna under de veckor skolan är stängd, frånvaropolicy och lokalbrist. Någon tar upp att det saknas datorer och ger exempel på problem som uppstår. Anneli Gustafsson uppmanar raskt men vänligt till konstruktivitet:

– Vad är det ni vill ha? Lägg fokus på det.

Anneli Gustafsson började sin karriär som skulptör. Efter tre års konstnärlig utbildning fick hon bland annat göra utsmyckningar till en skola ritad av Gert Wingårdh. Men livet som konstnär innebar förutom ett väldigt ojämnt flöde av uppdrag och inkomster också krav på att kunna sälja sig själv och sin konst i alla sammanhang. Det passade inte Anneli Gustafsson och hon började vikariera som bildlärare och startade en konstakademi för barn. Efter att ha utbildat sig till lärare var hon sedan under en intensiv period med om att starta en helt ny grundskola – en av hennes roligaste perioder i yrkeslivet.

– Det var kreativa, nytänkande människor som sökte sig dit. Många av oss som arbetade där är skolledare idag.

Även Anneli kom underfund med att hon ville ha större möjligheter att påverka och leda – hon ville bli rektor och läste in kurser i organisationspsykologi och ledarskap och fick sin första rektorstjänst 2007, på en grundskola. Innan hon tog jobbet som rektor för SFI i Uddevalla tjänstgjorde hon också under flera år som rektor på en högstadieskola på Tjörn och en tid på en friskola i Trollhättan.

Sedan Anneli Gustafsson tillträdde har det hänt en hel del i de pampiga byggnader på det före detta regementsområdet I17 i Uddevalla, där Uddevalla SFI huserar. Nya kurser har tillkommit och nya sätt att arbeta introducerats.

– Jag har sett behov, och försökt fylla dem. Att utveckla och förändra är min grej.

Hon visar runt i de ateljéer som nu ingår i elevernas undervisning: kök, snickeri, cykelverkstad och skrädderi. Här får de lära sig svenska språket i praktiska sammanhang. Idén kom ur tidigare erfarenheter av att arbeta med lärstilar, och tankar kring hur man bäst kunde nå dem vars kunnande främst satt i händerna.

 

Överallt i språkverkstan Entré, som denna verksamhet döpts till, sitter fraser uppsatta på väggarna: ”Kan du på onsdag?”, ”Kan jag få tala med Berit?”, ”Känn dig som hemma!”, står det på väggen utanför skrädderiet och därinne hittar man fullt av ord förknippade med sömnad, som ”tyg” och ”symaskin”.

Grunderna för metodiken är hämtade från den australiensiska professorn Pauline Gibbons fyrstegsmodell, enligt vilken man först pratar om vad man ska göra, sedan gör och pratar om vad man gör, därefter pratar om vad man har gjort, för att slutligen också skriva om det. Fokus ligger på att lära sig verb och substantiv och formulera meningar. Idag har eleverna fått sy mobilfodral i skrädderiet och jobba med ord och uttryck förknippade med det.

Alla elever får arbeta i språkverkstan men viktigast är den för dem som har kort eller ingen utbildning från sina hemländer och som är ovana vid att sitta i klassrum. Kanske är det praktiska arbetssättet också en bidragande orsak till att lärandet här är ganska jämställt. Enligt en stor undersökning av Dagens nyheter tar kvinnor i genomsnitt mer än ett år mer på sig för att klara den grundläggande nivån på SFI. I Uddevalla är skillnaden bara några månader.

För att hålla motivationen uppe hos eleverna och snabbare leda dem till jobb kan elever med kunskaper inom praktiska yrken också välja att lära sig svenska med fem olika inriktningar: bygg, handel, kök, vård och pedagogik (för fritidsledare och barnskötare).

När en politiker i kommunen för två år sedan ringde Anneli för att fråga hur de kunde hjälpa de utbildade läkarna från Syrien skapade hon, tillsammans med sin personal och i samarbete med bland andra Sahlgrenska akademin, kursen SFA Vård (SFA står för svenska för akademiker), som läkare och sjuksköterskor kan läsa parallellt med SFI. Under tre timmar varje dag lär de sig om hur vården fungerar i Sverige, diskuterar etik och får komma ut på praktik. Alla får en handledare som redan jobbar i vården och som har samma modersmål. Kursen har varit en succé – det har gått bra för alla som fullföljt den, och svenska sjukhus har kunnat få kompetent personal snabbare än om eleverna, som brukligt, hade varit tvungna att klara hela SFI innan de fått börja läsa in sin svenska vårdkompetens.

För knappt ett år sedan startades en motsvarande kurs för lärare, SFA Pedagogik. Utländska lärare behöver normalt läsa två år på universitet för att få sin svenska legitimation.

– Under åren hos oss försöker vi preparera dem så att de kan skippa första året på universitetet. De första eleverna kommer att söka in till universitetet för att komplettera sin lärarexamen i höst, säger Anneli Gustafsson.

Nytänkandet i Uddevalla har fått mycket uppmärksamhet. De senaste åren har skolan fått ta emot många studiebesök och både elever och personal poserar vant och tålmodigt för fotografen. Anneli är också regelbundet ute och föreläser om sin verksamhet, vilket ger en möjlighet att åter få undervisa.

– Jag älskar att stå på scen – det ger mig en adrenalinkick, säger hon.

 

DN:s granskning visade att det i snitt tar två år att klara bara den lägsta nivån, A, på SFI. Anneli Gustafsson menar att det för många, som kanske kommit hit som analfabeter, är orealistiskt att de någonsin ska klara tillräckligt hög nivå för att kunna söka in till någon utbildning eller hitta jobb på vanlig väg. Därför har skolan också påbörjat ett projekt för att starta sociala företag inom bristyrken, som restaurang och städ, där uppgifterna bara kräver mycket enkla svenskkunskaper. Insikterna om hur svårt det är för en del att lära sig språket har fått henne att omvärdera tidigare ståndpunkter. Att köpa städhjälp var henne förut helt främmande men inte längre.

– Jag ser det som ett sätt att ge andra möjlighet till jobb.

Att hon nu har städhjälp ger henne också tid att vila och syssla med sådant hon tycker om, som att greja i trädgården, laga mat och bjuda på fest. Varje helg går hon och maken och tränar på gym och äter sedan brunch med de två döttrarna. Och så tycker hon om att resa. Under sommaren väntar en månadslång tur med bil till Holland och Frankrike. När hon är hemma igen kommer hon ligga på dagbädden i växthuset och läsa eller titta i himlen.

– Jag är bra på att koppla av, det kan min man intyga!

Men så har det inte alltid varit. När hon blev uppslukad av något nytt projekt kunde det tidigare bli jobb närmast dygnet runt.

– Jag har tränat mig i att begränsa mig och att vara närvarande där jag är. När jag går hem från jobbet så släpper jag det. Det handlar också om att vara en bra förebild för mina anställda. Jag vill visa att man behöver vara ledig, och skickar till exempel aldrig jobbmejl till dem utanför arbetstid.

Hon har också lärt sig att nya saker behöver tid för att sätta sig.

– Jag tänker på talesättet att man får vatten klart genom att vänta tills grumlet lagt sig. Jag tror jag kan det nu.

 

 

 

Faktaruta

Gör: Arbetar som rektor för SFI i Uddevalla

Ålder: 51

Aktuell: med projektet att starta sociala företag för de elever som har svårast att nå arbetsmarknaden.

Bor: I villa intill Bäveån i Uddevalla.

Bakgrund: före detta skulptör och bildlärare.

Så är hon som rektor: Bestämd, duktig på att se alla och skicklig på att sätta ihop välfungerande arbetsteam (enligt medarbetaren Lena Henningsson).

Om att SFI växer, och att det är svårt att hitta personal: ”Idag går 614 elever på SFI i Uddevalla, om ett år kommer det troligen vara dubbelt så många. Det är redan brist på utbildade SFI-lärare. Senaste veckan har jag intervjuat åtta personer men inte anställt någon. Antingen har de inte tillräcklig kompetens eller så begär de för hög lön.”