Professor för jämlikhet. MR-dagarnas programtidning, oktober -12

 

Richard Wilkinsons bok Jämlikhetsanden har väckt både hopp och motstånd. Nu reser han runt i Europa och förklarar varför ett jämlikt samhälle är bättre än ett ojämlikt. På MR-dagarna är han en av huvudtalarna.

Ojämlika länder har högre spädbarnsdödlighet, lägre studieresultat, kortare livslängd, högre mord- och våldsfrekvens och mer mobbning bland barn än vad jämlika länder har. De mentala ohälsotalen är fem gånger högre i de mest ojämlika samhällena och alla grupper i samhället har sämre hälsa än motsvarande grupper i mer jämlika länder.

Detta är bara ett urval av alla de siffror och samband som de båda brittiska hälsoforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett sammanställde i boken Jämlikhetsanden och de kan enkelt sammanfattas i en enda mening: jämlikhet är bra för ett samhälle, ojämlikhet dåligt.

Richard Wilkinson är brittisk professor emeritus i social epidemiologi. Han har skrivit populärvetenskapliga böcker om social ojämlikhet tidigare men aldrig med sådant genomslag som Jämlikhetsandens. I boken jämförs rika länder (mätt i BNP) med varandra och det mesta tyder på att så gott som alla människor blir stressade av att leva i ett konkurrensinriktat samhälle med stor social ojämlikhet. Alla tjänar på utjämning, även de privilegierade. De som är rika och välutbildade i ett hyfsat jämlikt land lever ett längre och mer tillfredsställande liv än sina likar i ett mer ojämlikt. I en passage i boken görs en jämförelse mellan England och Sverige och författarna konstaterar att en svensk arbetare i arbetsför ålder löper mindre risk att dö än en engelsk direktör.

Jämlikhetsanden väcktestor uppmärksamhet när den kom ut i Storbritannien 2009 och över telefon berättar Richard Wilkinson att det lett till en större medvetenhet kring dessa frågor, både bland politiker och allmänhet.

– Progressiva krafter har ingjutits ett större självförtroende och det har kommit ett flertal forskningsstudier som bekräftar våra resultat. Våra tankar börjar bli mainstream.

 

Men boken har också väckt mycket motstånd. Christopher Snowdon, verksam vid högertankesmedjan Democracy institute i Storbritannien, försökte med sin bok Jämlikhetsbluffen visa att Wilkinson och Pickett hade förvrängt statistiken. I Sverige kom Jämlikhetsanden 2010 och högertankesmedjan Timbro var snabba med att ge ut Snowdons bok som svar. Den omfamnades varmt av många högerdebattörer som inte ens tycktes bry sig om att söka upp de svar till Snowdon och andra kritiker som var lätta att hitta på Wilkinson och Picketts hemsida. Svar som gör det tydligt att det finns anledning att starkt ifrågasätta Snowdons bok. Trots att Jämlikhetsanden nu givits ut på 22 språk är Sverige det enda land förutom Storbritannien där man ansett Snowdons kritik värd publicera. Från Sverige kommer också en av de andra böcker som försöker desavouera Jämlikhetsanden: The Spirit illusion. A critical analysis of how the Spirit Level compares countries. Den gavs ut av högerorganisationen Skattebetalarna och översattes till engelska av brittiska systerorganisationen Taxpayers Alliance.

Att kritiken varit så stark just från svenskt håll har förvånat Richard Wilkinson:

– Kanske beror det på att det just nu finns starka spänningar kring de här frågorna i Sverige. Högern var glada att samhället börjat röra sig i deras riktning och så kom vår bok och pekade ut problemen med det.

Jämlikhetsanden erbjuder statistik och forskningom hur en variabel, ojämlikhet, påverkar ett samhälle. Att det också är mycket annat som inverkar på hur enskilda individer mår betyder inte, som kritikerna försökte göra gällande, att ojämlikhet därmed bevisats vara ointressant som förklaringsmodell. I sina svar till kritikerna konstaterade Wilkinson och Pickett att alla deras data tidigare publicerats i vetenskapligt granskade och godkända artiklar och att debatten hädanefter borde föras i sådana fora för att undvika kritik som endast är politiskt motiverad. Men Richard Wilkinson är samtidigt en professor som själv vågar vara politisk. Flera gånger återkommer i boken resonemang om att frihet och jämlikhet går hand i hand: utan jämlikhet ingen verklig frihet. Författarna propagerar bland annat för mer kooperativa driftsformer, mer fackligt inflytande och en politik som gynnar jämlika ekonomiska förutsättningar för medborgarna – må det vara genom att åstadkomma liten lönespridning eller genom omfördelning med hjälp av skatter.

Richard Wilkinson får resa runt i Europa och tala på många konferenser. Han bjuds in av politiska partier, folkrörelser och organisationer som OECD. Men nu planerar han att dra ner på resandet. En ny bok ska börja skrivas, om psykologiska effekter av ojämlikhet. Den kommer förhoppningsvis ut om två år. Samtidigt fortsätter arbetet för ett mer utjämnat samhälle genom stiftelsen The equality trust, som startades i den första bokens kölvatten. Nu arbetar de med utbildningsmaterial för skolorna och förbereder en dokumentärfilm. Den ska finansieras genom crowd funding och de som är nyfikna eller vill bidra kan läsa mer på http://thespiritleveldocumentary.com.

– Tanken är att göra en ojämlikhetens motsvarighet till Al Gores klimatfilm En obekväm sanning, berättar Richard Wilkinson.

Kampen för ett mer jämlikt samhälle har bara börjat.

 

 

Richard Wilkinsons bok Jämlikhetsanden har väckt både hopp och motstånd. Nu reser han runt i Europa och förklarar varför ett jämlikt samhälle är bättre än ett ojämlikt. På MR-dagarna är han en av huvudtalarna.

Av Eva-Lotta Hultén

Ojämlika länder har högre spädbarnsdödlighet, lägre studieresultat, kortare livslängd, högre mord- och våldsfrekvens och mer mobbning bland barn än vad jämlika länder har. De mentala ohälsotalen är fem gånger högre i de mest ojämlika samhällena och alla grupper i samhället har sämre hälsa än motsvarande grupper i mer jämlika länder.

Detta är bara ett urval av alla de siffror och samband som de båda brittiska hälsoforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett sammanställde i boken Jämlikhetsanden och de kan enkelt sammanfattas i en enda mening: jämlikhet är bra för ett samhälle, ojämlikhet dåligt. Mänskliga rättigheter som rätten till en god hälsa och till social trygghet tillfredsställs bättre i mer jämlika länder. En politik som förebygger sjukdomar och psykisk ohälsa ser helt enkelt ut att inbegripa jämlikhet.

Richard Wilkinson är brittisk professor emeritus i social epidemiologi. Han har skrivit populärvetenskapliga böcker om social ojämlikhet tidigare men aldrig med sådant genomslag som Jämlikhetsandens. I boken jämförs rika länder (mätt i BNP) med varandra och det mesta tyder på att så gott som alla människor blir stressade av att leva i ett konkurrensinriktat samhälle med stor social ojämlikhet. Alla tjänar på utjämning, även de privilegierade. De som är rika och välutbildade i ett hyfsat jämlikt land lever ett längre och mer tillfredsställande liv än sina likar i ett mer ojämlikt. I en passage i boken görs en jämförelse mellan England och Sverige och författarna konstaterar att en svensk arbetare i arbetsför ålder löper mindre risk att dö än en engelsk direktör.

 

Jämlikhetsanden väcktestor uppmärksamhet när den kom ut i Storbritannien 2009 och över telefon berättar Richard Wilkinson att det lett till en större medvetenhet kring dessa frågor, både bland politiker och allmänhet.

– Progressiva krafter har ingjutits ett större självförtroende och det har kommit ett flertal forskningsstudier som bekräftar våra resultat. Våra tankar börjar bli mainstream.

Samtidigt är bokens budskap, jämlikhet, fortfarande känsligt i vissa kretsar. Christopher Snowdon, verksam vid högertankesmedjan Democracy institute i Storbritannien, försökte med sin bok Jämlikhetsbluffen, utkommen 2010, visa att Wilkinson och Pickett hade förvrängt statistiken. I Sverige var tankesmedjan Timbro snabba med att ge ut Snowdons bok. Från Sverige kom samma år också en av de andra böcker som försöker desavouera Jämlikhetsandens innehåll: The Spirit illusion. A critical analysis of how the Spirit Level compares countries. Den gavs ut av organisationen Skattebetalarna och översattes till engelska av brittiska systerorganisationen Taxpayers Alliance.

Att kritiken varit så stark just från svenskt håll har förvånat Richard Wilkinson:

  • Kanske beror det på att det just nu finns starka spänningar kring de här frågorna i Sverige.

Jämlikhetsanden erbjuder statistik och forskningom hur en variabel, ojämlikhet, påverkar ett samhälle. Att det också är mycket annat som inverkar på hur enskilda individer mår betyder inte, som kritikerna försökte göra gällande, att ojämlikhet därmed bevisats vara ointressant som förklaringsmodell. I sina svar till kritikerna konstaterade Wilkinson och Pickett att alla deras data tidigare publicerats i vetenskapligt granskade och godkända artiklar och att debatten hädanefter borde föras i sådana fora för att undvika kritik som endast är politiskt motiverad. Men Richard Wilkinson är samtidigt en professor som själv vågar vara politisk. Flera gånger återkommer i boken resonemang om att frihet och jämlikhet går hand i hand: utan jämlikhet ingen verklig frihet.

 

Richard Wilkinson får resa runt i Europa och tala på många konferenser. Han bjuds in av politiska partier, folkrörelser och organisationer som OECD. Men nu planerar han att dra ner på resandet. En ny bok ska börja skrivas, om psykologiska effekter av ojämlikhet. Den kommer förhoppningsvis ut om två år. Samtidigt fortsätter arbetet för ett mer utjämnat samhälle genom stiftelsen The equality trust, som startades i den första bokens kölvatten. Just nu arbetar de med utbildningsmaterial för skolorna och förbereder en dokumentärfilm. Filmen ska finansieras genom crowd funding och de som är nyfikna eller vill bidra kan läsa mer på http://thespiritleveldocumentary.com.

– Tanken är att göra en ojämlikhetens motsvarighet till Al Gores klimatfilm En obekväm sanning, berättar Richard Wilkinson.

Kampen för ett mer jämlikt samhälle har bara börjat.

 

Eva-Lotta Hultén är frilansjournalist

 

 

Faktaruta

Ju mer jämlikt ett land är desto större är den sociala rörligheten. Av de länder Wilkinson och Pickett tittat på är den högst i de nordiska länderna och lägst i USA.

I ett jämlikt land litar man mer på sina medmänniskor. I Sverige svarar 66 procent att de flesta människor är pålitliga. I Portugal är den siffran bara tio procent.

Spädbarnsdödligheten är dubbelt så hög i ojämlika USA som i jämlika Japan.

Människor i mer jämlika länder lever i genomsnitt tre till fyra år längre än i ojämlika. Ojämlika länder är mer straffinriktade vilket leder till att långt fler sitter i fängelse där än i mer jämlika länder, trots motsvarande kriminalitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s