Rektorer stärker varandra med kollegialt lärande. Chef och ledarskap december -13

 

Med ledar-ALP skapar de tre kommunerna Alingsås, Lerum och Partille möjligheter för kollegialt lärande. Observationer, medarbetarintervjuer och samtal är redskap för att utvecklas och ta sig an nya utmaningar som skolledare.

 

Rektor Leif Engdahl lämnar konferensrummet och in kommer i stället tre av hans medarbetare vid Furulundsskolan i Partille. Marika Abrahamsson och Maria Larsson är arbetslagsledare och Göran Karlsson är ansvarig för skolans musikprofil. I en dryg halvtimme ska de nu bedöma sin chef inför två rektorer från Lerum respektive Alingsås.

Samtalet börjar lite trevande men blir efterhand så intensivt att alla glömmer bort den vetekrans som står och lockar mitt på bordet.  Medarbetarna öser beröm över sin chef. Han är ödmjuk, närvarande och ger sin personal stor frihet. Det råder ett tillåtande klimat och organisationen fungerar utmärkt. Rektorerna Anders Hurtig från Lerum och Ann-Christin Pinola från Alingsås ställer kritiska frågor och lirkar för att hitta även Leifs svaga punkter: finns det tydliga mål för verksamheten? Vilken är Leifs vision? Hur ser hans relationer till elever och föräldrar ut? På vilket sätt gör hans lektionsbesök skillnad?

– Det märks att personalen är stolt och nöjd, konstaterar Ann-Christin Pinola efter samtalet.

– Det gav en bra bild av Leif och vad han signalerar till sin personal. De bekräftar att han står för det han säger sig vilja stå för, säger Anders Hurtig.

Leif Engdahl, Anders Hurtig och Ann-Christin Pinola deltar i programmet ledar-ALP och detta är deras första träff. Sammanlagt sex gånger ska de ses på varandras skolor under läsåret 2013/14. Vid varje tillfälle kommer två av dem att utvärdera den tredje, genom observationer och samtal med medarbetare och varandra.

 

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Dagen på Furulundsskolan började med morgonmöte och för att kunna ge Leif Engdahl bra återkoppling var Anders Hurtig och Ann-Christin Pinola på plats och studerade hur Leif hanterade det. Efter ett kort samtal och intervjun med Leifs medarbetare går de sedan tillsammans runt och besöker klassrum och pratar med fler medarbetare och med elever. Det blir också samtal om timplaner (Furulundsskolan arbetar timplanelöst), bristen på skolbibliotekarier och skolans val att arbeta med ledstjärnor i stället för regler. Längs de gula tegelväggarna finns ord som ”Arbetsro”, ”Glädje”, ”Respekt” och ”Motivation” uppsatta, färgglatt målade av eleverna.

Ett viktigt mål med deltagandet för dem alla tre är förutom personlig utveckling också erfarenhetsutbyte och nätverkande över kommungränser. Anders Hurtig konstaterar att han får nya tankar och idéer av sitt besök.

– Det här med ledstjärnor tar jag med mig tillbaka.

Alla deltagare i ledar-ALP måste välja ett område där de särskilt önskar få återkoppling, ett fokusområde, och Leif Engdahl har valt hur väl hans pedagogiska ledarskap stämmer överens med hans visioner, Anders Hurtig valde ledarskap i relation till skolans kvalitetsarbete och Ann-Christin Pinola hur hennes arbete med att utveckla lärgrupper lyckas öka kvaliteten i undervisningen.

I ledar-ALP:s upplägg ingår utöver träffarna på varandras skolor också en gemensam uppstartsdag. Då pratade deltagarna om projektet och vad de vill få ut av det och diskuterade det kursmaterial de fått läsa i förväg. Vid en avrundningsdag i slutet av vårterminen kommer grupperna dela med sig av sina olika erfarenheter och projektet sammanfattas och utvärderas.

Ger varandra utmaningar

Förmiddagen avslutas med en regnblöt promenad, lunch i skolmatsalen och samtal kring tankar som uppstått under förmiddagen. När Anders och Ann-Christin hunnit ha möte för att diskutera materialet de samlat in under dagen kommer de återkomma till Leif för att ge honom en utmaning på något område där han kan utvecklas.

Anders Hurtig och Ann-Christin Pinola tycker att det är utvecklande också att vara de som observerar och Leif Engdahl konstaterar:

– Det måste inte bli så konkret. Det är helheten med dialog, möten och samtal som är det viktiga.

Han tycker inte att det känns nervöst att bli bedömd.

– För mig finns det ingen prestige i det här.

Ledar-ALP har bara något år på nacken men har utvecklats ur tre kommuners mångåriga samarbete kring kollegialt lärande för pedagoger. Bengt Randén är numera förvaltningschef i Partille kommun men var tidigare utvecklingschef och en av dem som drog igång det ursprungliga ALP, där erfarna och särskilt tränade pedagoger observerar kollegor på en annan skola eller förskola under två veckor:

– Vi ville hitta ett sätt att systematiskt utvärdera kvaliteten i mötet. Genom observationer studerar kollegor samspelet i vardagen och sätter sedan ord på det i lärande samtal. Det handlar om att få den observerade personen att själv reflektera, förklarar Bengt Randén.

Lärandet ska ske under avslappnade former, genom att spegla det man ser och ge hjälp till utveckling. Ledar-ALP bygger på exakt samma tankar men eftersom rektorer har svårt att få till sammanhängande tid är deras observationer och möten utspridda under ett helt år.

 

Deltagarna skapar sitt eget innehåll

I en gammal vit trävilla, granne med både ett gigantiskt köpcentrum och en tegelbyggnad med texten ”Partille folkskola 1901”, huserar Ingrid Nordblom och för dagen även Josefin Follin. Josefin är projektledare för ledar-ALP och jobbar i Lerum.  Ingrid är utvecklingsledare i Partille och tillsammans med Josefin del av ALP:s ledningsgrupp. De har varit med och ”översatt” ALP för pedagoger för att fungera för skolledare. En lärdom som förra årets provomgång gav var att det är viktigt att se till att skolledarna redan på uppstartsdagen bokar in sina mötesdagar, för att undvika att det rinner ut i sanden när den pressade vardagen kommer ikapp. Valet att hålla grupperna små är medvetet; ju fler deltagare desto svårare att hitta mötesdagar då alla kan.

– Sedan bygger de upp sin samverkan efter sina egna behov, säger Ingrid Nordblom.

– De sex träffarna är minimum men självklart får de lägga mer tid om de själva vill, lägger Josefin Follin till.

I sin yrkesroll som förskollärare har hon själv, för några år sedan, blivit observerad. Det ledde till många viktiga insikter, bland annat att hon trots sin genusmedvetna hållning ändå behandlade en flicka och en pojke helt olika i liknande situationer.

– De som observerade speglade situationen genom att berätta vad de såg. Jag fick frågor som fick mig att tänka till och det påverkade mitt sätt att arbeta väldigt konkret.

Ett viktigt mål med ALP är att skapa en kultur av öppenhet och samtal och tillfällen att reflektera just kring det vardagliga arbetet, och att koppla det till mål och styrdokument.

– Det är en hjälp att jobba med det man ändå ska jobba med, slår Josefin Follin fast.

 

Faktaruta ledar-ALP

Konceptet Ledar-ALP ska skapa förutsättningar för kollegialt lärande för skolledare i Alingsås, Lerum och Partille.  Avsikten är ökad kvalitet i det pedagogiska ledarskapet på förskolor och skolor. Efter en gemensam uppstartsdag, då man lär mer om samtalsmetodik, träffas rektorerna i grupper om tre, vid sammanlagt sex tillfällen, för att observera varandra och intervjua personal och föra samtal. Som avslutning har man åter en gemensam dag där grupperna får utvärdera och lära av varandra. ALP bygger på systemteoretiska tankar som förutsätter att allt vårt handlade uppstår i samspel med andra. Alla antas ha resurser för lösningar inom sig och vilja ta ansvar och vara delaktiga. Som kurslitteratur har man valt boken Uppskattande samtalskonst, av Camilla Blomqvist och Susanne Bergman.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s