Utopist-VM. LO-tidningen maj -08

Två gånger hittills har konstnärerna Jon Brunberg och Annika Drougge anordnat Utopist-VM i konstnärsgruppen SOC Stockholms regi. Vem som helst har via nätet kunnat anmäla sig och sedan skicka in bidrag i tävlingen som delar ut pris för de intressantaste visionerna om framtiden.

Den neokonservative debattören Francis Fukuyamas teser om att världen efter Sovjetunionens fall inte behövde överväga någon annan ideologi än den nyliberala var en av drikrafterna bakom att dra igång Utopist-VM.

-Vi reagerade emot det och ville göra en inventering av utopins tillstånd. Vi ville överbrygga glappet mellan konst och politik, förklarar Jon Brunberg.

-Det finns inga vattentäta skott mellan politiskt och utopiskt tänkande. Utopi är en riktning – en levande diskussion om framtiden. Allt måste inte omsättas i praktiken men det är farligt om de stora visionerna inte finns där, tycker Annika Drougge.

Spännvidden på bidragen (sammanlagt ett 40-tal under de båda tävlingarna som anordnats) blev mycket stor. Långa science fictionberättelser, akademiska avhandlingar, korta berättelser, beskrivningar av konkreta experiment och detaljerade manifest kom in från olika delar av världen. Jon Brunberg och Annika Drougge tyckte sig kunna urskilja tre grupper bland deltagarna; för det första äldre män, ofta ingenjörer med vana av mer handgripligt uppfinnande, som efter pensionen börjat fundera över samhällsfrågor. För det andra politiskt engagerade aktivister och för det tredje författare och konstnärer. Idéerna som presenterades handlade ofta om upphävandet av olika gränser, som nationer eller etniciteter. Flera texter handlade också om att skapa alternativa valutor och bytessystem, om globalt världsstyre och om mer demokratiska röstningsförfaranden.

– En australiensare föreslog något som han kallade decimaldemokrati, där man utsåg en av tio som fördes upp ett steg där man åter skulle utse en av tio, och så vidare, berättar Jon Brunberg.

Nästa omgång av Utopist-VM drar förhoppningsvis igång nästa år och det finns långtgående planer för en bok med ett urval av bidragen från tävlingen.

Vinnaren i första tävlingen var studenten och aktivisten TROY som presenterade en vision om hur gräsrotsrörelser tar över världen efter kapitalismens sammanbrott. Den andra tävlingens vinnare Cyril Belshaw, kanadensare och professor emeritus i antropologi beskrev ett nytt utbildningssystem och ett nytt globalt världsstyre. Deras texter trycktes upp och distribuerades till statsöverhuvuden och organisationer runtom i världen med tanken att gräsrötternas utopiska idéer skulle föras upp i den politiska toppen.