Träden ger bättre framtid Reportage Land lantbruk maj -17

Akim Abdu och Nuzura Akim är bönder i regionen Karagwe i nordvästra Tanzania. Efter utbildning i agroforestry och stöd från Vi-skogens partnerorganisation Mavuno har de kunnat öka avkastningen och få ett tryggare liv.

Akim Abdu stöter med träkäppen ner gödsel i öppningen till den stora betongkammare som är nedsänkt i slänten nedanför hans hus. Det är ett tungt jobb och dagen är solig och varm. Därinne bildas biogas som sedan används till matlagning på spisen i kökshuset högre upp i backen. På så vis minskar behovet av brännved och träden på Akim Abdus och Nuzura Akims mark får stå kvar. Restinnehållet blir bra gödselvatten.

Biogasanläggningen är bara en av de saker organisationen Mavuno har kunnat hjälpa dem med för att förbättra deras livssituation och stötta övergången till ett mer hållbart jordbruk. Efter utbildning praktiserar de nu agroforestry på stora delar av sin mark om knappt en hektar. Odlingarna och djuren; ett par kor, hönor och duvor, räcker till att göra dem själva och de sju barnen självförsörjande på mat. Överskottet säljs i den lilla butik de också driver.

– Vi har råd att låta alla våra barn gå i skolan, berättar Akim Abdu.

På deras mark samplanteras träd och grönsaker för att skapa ett bättre mikroklimat. Träden bidrar till att minska jorderosion genom att dämpa vindarna. De tillför också kväve till marken och håller kvar både jord och vatten vid de alltmer sällsynta men samtidigt häftigare regnen. Skuggan skyddar nya små plantor av majs, tomater, bönor och andra grödor som växer mellan stammarna.

Samplantering minskar också insektsangrepp och ökar hushållets uthållighet vid missväxt. På Akim Abdus och Nuzura Akims mark växer bland annat bananer, majs, tomater, ananas, jams, apelsin, papaya, sötpotatis och avocado. För fem år sedan planterade de även snabbväxande timmerträd som är de mogna för avverkning om femton år.

Så vad drömmer Akim Abdu om för framtiden?

– Jag vill göra odlingen här större och sedan skaffa en jordlott till och använda samma teknik där.

 

Bondeorganisationen Mavuno verkar i området väster om Victoriasjön och lär sina medlemmar att bruka sin mark enligt agroforestryprinciperna. Metoden kan för vissa grödor mer än fördubbla avkastningen. De får också lära sig hur de för bok över sina resultat så de kan utvärdera och ställa upp nya mål. De bönder som är framgångsrika lär upp och stöttar nya medlemmar.

– Vi vill visa våra medlemmar att jordbruk inte är någon sorts straff, utan ett bra jobb, berättar Ibrahim Bamuiga, projektkoordinator för Mavuno.

Utmaningarna handlar om det alltmer opålitliga vädret. Förra året kunde många bönder inte skörda på grund av torka och det kan bli nödvändigt att i högre utsträckning gå över till mer torktåliga grödor, som durra, kassawa och sötpotatis, berättar Ibrahim Bamuiga.

 

Gudrun Boström är landchef för Vi-skogen i Tanzania. Hon leder arbetet med att bygga upp samarbete med lokala bondeorganisationer, som i sin tur utbildar och stöttar medlemmar i att utveckla sina jordbruk.

– Det blir mer långsiktigt om de själva driver utvecklingen, säger hon.

Vi-skogen bidrar med pengar men framför allt med kunskap. Arbetet handlar inte bara om att sprida nya odlingsmetoder utan också om sådant som att öka jämställdhet, skapa handelskooperativ, bygga upp lagerutrymmen för att kunna invänta högre priser och att utbilda skolbarn i miljökunskap och i hur man driver småskaliga affärsverksamheter, som kaninfarmer eller äggproduktion. Målet är att på sikt kunna avveckla engagemanget på ett ställe, och börja stötta på nya platser.

Det största hindret för positiv utveckling av jordbruket i Tanzania, som Gudrun Boström ser, är korruption. Hon berättar om när Vi-skogen bjöd in en myndighetsperson till invigningen av ett av deras projekt.

– Han kom, men dagen efter ringde han och ville ha betalt.

Det bästa med arbetet är att se den utveckling som åstadkoms då bönder får mer makt över sina liv och bättre inkomster.

– Jag träffade en man som berättade att han slutat dricka alkohol och börjat prata med sin fru om hur de skulle använda sina pengar. Sådana solskenshistorier gör arbetet roligt!

 

 

 

Faktaruta

Bondeorganisationen Mavuno bildades 1993 för att jobba för ett mer modernt jordbruk för sina medlemmar. Målet är att stärka medlemmarna och öka jordbrukets hållbarhet.

Mavuno är en av Vi-skogens samarbetsorganisationer i Tanzania. Vi-skogen stöttar med pengar och kunskap och Mavuno sköter implementeringen i byarna. De arbetar nu med 2000 bönder, organiserade i 65 grupper, där medlemmarna stöttar och hjälper varandra.

Vi-skogen är verksam i fyra länder runt Victoriasjön i Östafrika: Tanzania, Kenya, Uganda och Rwanda.

http://www.mavunoproject.org

http://www.viskogen.se