Vi drunknar i alla val Arbetet december -16

När vi drunknar i alla val orkar eller hinner vi inte göra saker som kanske skulle ha större betydelse för vårt välmående, som att engagera oss i sådant vi tycker är viktigt och roligt. Filosofen Renata Salelc, författare till boken Valfrihetens tyrannni, tycker att vi ska slappna av och tänka mindre på individuella val och mer på hur vi kan förbättra samhället.

 

När Renata Salecl skulle köpa ost i en delikatessbutik drabbades hon av beslutsångest. Urvalet var enormt och butiksinnehavarens råd hjälpte föga. Hur skulle vännerna bedöma hennes val? Vad skulle överraska dem? Och varför var hon en så dålig konsument som inte kunde välja rätt? När hon gick därifrån mådde hon dåligt.

Renata Salecl är filosof och sociolog och berättar om händelsen i sin bok Valfrihetens tyranni, i vilken hon beskriver valfrihet som en ideologi. Inte bara ska vi orka, vilja och finna nöje i att välja bland ett enormt utbud av konsumtionsvaror, heminredningsprylar och tjänster som telefonbolag och elleverantör, vi förväntas också välja personlighet, vänner, livsstil, utseende, sexualitet och allt annat som har med våra personer att göra. Men vi blir lurade menar Renata Salelc.

– Väljandets ideologi säger oss att vi är förmögna att fatta rationella val och förutsäga vad som kommer ge oss tillfredsställande liv, men vi påverkas från alla håll när vi ska fatta beslut, av vår familj, våra vänner, samhället och vårt eget undermedvetna. Våra val är inte så personliga som vi tror. Vi är också dåliga på att förutspå resultaten av våra val, och dåliga på att veta vad som gör oss lyckliga säger Renata Salecl.

Föreställningen att vi kan och ska välja allt i våra liv leder till otillfredsställelse, ångest och skuldkänslor. Blir vi sjuka, fattiga eller lever mindre tillfredsställande liv skuldbelägger vi oss själva för att ha gjort dåliga val.

– Vi blir passiviserade och oförmögna att förändra yttre omständigheter eftersom vi tror att allt beror på oss själva, säger Renata Salecl.

 

Valfrihetsideologin har lett till en omfattande självhjälpsindustri som försöker tala om för oss hur vi ska välja för att bli framgångsrika och lyckliga. Den berättar hur vi ska hantera all oro som är valfrihetens baksida och slår fast att vi kan välja att vara positiva. Men i själva verket bidrar självhjälpsindustrin till att göra oss ännu mer olyckliga, eftersom den ju hela tiden påminner oss om att det är vi själva som är helt ansvariga för hur vi har det och hur vi mår, menar Renata Salecl.

Också i våra allra närmaste relationer spelar valfrihetens tyranni in. Att se kärlek som en marknad där det gäller att välja rätt och få den bästa möjliga partner som står till buds är inte nytt, sådana element har alltid funnits i våra föreställningar om kärlek, säger Renata Salecl. Men med dejtingsajter på nätet har idén vuxit sig starkare. I sin bok skriver hon om hur unga dejtar utan förväntningar eller löften och får allt svårare att binda sig vid en fast partner. Det anses rationellt att vara fri och öppen för möjligheten att byta upp sig till något bättre.

– Vi drabbas av oro över att göra fel val och väljer inte alls i stället, säger Renata Salecl.

Vi försöker också spela coola och låtsas att vi inte bryr oss. Vi bygger ett skal omkring oss för att skydda oss själva.

– Jag tror unga idag blir mer cyniska när det gäller kärlek. Kulturen gynnar narcissister och borderlinemänniskor; predatorer som gärna manipulerar andras känslor.

 

När vi drunknar i alla val orkar eller hinner vi inte heller göra saker som kanske skulle ha större betydelse för vårt välmående, som att engagera oss i sådant vi tycker är viktigt och roligt, eller att förändra samhället. Den extrema individualism som valfrihetens ideologi hänger ihop med förhindrar att vi går samman i grupp för att åstadkomma sociala förändringar, vilket förstärker vår inriktning på att förbättra oss själva och våra liv med olika val ännu mer. I sin bok skriver hon att ”ju längre vi kommer från ett meningsfullt engagemang inom den samhälleliga och politiska sfären, desto mer drivs vi till att inrikta oss på att uppnå herravälde över oss själva.”

Valfrihetens ideologi är en del av nyliberalismen, förklarar Renata Salecl. Det nyliberala samhället frodas om vi hålls ständigt upptagna med att försöka göra rätt val och förbättra oss själva och det göds av att människor känner osäkerhet som de försöker bota med konsumtion. Valfrihetsideologin skänker en tvångsmässig personlighet åt oss och gör oss neurotiska på det sätt som kommer bidra mest till kapitalismen som den ser ut idag, menar Renata Salecl.

– Vi har alltför länge accepterat nyliberalismens idéer men nu utmanas de, tyvärr av högerextrema krafter och det är sorgligt. Men i och med det finns samtidigt en öppning för andra typer av uppror. Jag hoppas att detta blir en tid för mer progressiv kritik av det rådande.

Hon anser att klimatförändringarna kan bli en fråga att samlas kring eftersom de inte är något vi kan hantera genom personliga val utan kräver kollektiv aktion. Kanske kan det engagemanget leda över till att kräva också social förändring.

 

Att skriva boken Valfrihetens tyranni har gjort Renata Salecl själv mer avslappnad när det kommer till val. Hon försöker inte längre räkna ut hur alla val hon gör kommer påverka henne och accepterar att mycket är oförutsägbart. Hon har också blivit en lugnare konsument, säger hon och skrattar.

– Jag har blivit mer medveten om hur reklamen påverkar oss och kan bortse från den och även om jag läser kundrecensioner på nätet så vet jag att de kan ha blivit manipulerade, eller att den som givit en dålig recension kanske bara var arg när texten skrevs så jag tar dem med en nypa salt. Jag väljer lite mer på måfå utan att bekymra mig så mycket om vilka rationella skäl som finns, och utan att känna skuld om det blir dåligt, säger Renata Salecl.

Vad är då hennes råd till den som vill stå emot valfrihetens tyranni?

– Sluta att skuldbelägga dig själv för misslyckanden. Läs böcker, se på film, engagera dig socialt, tänk mindre på individuella val och mer på globala frågor. Fundera över vad som är fel på samhället och vad som kan göras. Omfamna oförutsägbarheten.

 

 

Ruta:

Några av de främsta skälen att vi tycker det är jobbigt att välja är enligt Renata Salecl att:

– Vi vill göra det perfekta valet.

– Vi undrar vad andra ska tycka om våra val och frågar oss vilka val de skulle göra.

– Vi upplever att ingen tar ansvar för samhället som helhet och frågar oss om vi verkligen vill ha ansvaret att välja till exempel elleverantör.

– Vi oroar oss för om vi gör ett fritt val och känner att företag genom sin marknadsföring påverkar oss orimligt mycket.