Lyckan, tillväxten och klimatet. LO-tidningen oktober -08

Lyckoforskningen är ett område som blir allt hetare och ett vanligt trätoämne för de engagerade är huruvida mer pengar gör oss lyckligare eller ej. ”Det är inte säkert att materiellt välstånd gör alla lyckligare men ett liberalt samhälle ger folk rätten att avstå” skrev nyliberalen Johan Norberg i Timbrorapporten ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Att det främsta argumentet mot evig tillväxt kanske inte varit att det inte gör människor lyckliga utan snarare att det utarmar naturresurserna, smutsar ner vårt jordklot och orsakar växthuseffekt nämner han inte – och vem blir lycklig av miljöförstöring och klimathot? Ska förresten samhället vara så konstruerat att några kan ”välja” lycka i form av materiell tillväxt på andras bekostnad?

”Tänkte inte på det”, som den naive uppfinnaren i Lorry och Johan Norberg skulle kunna säga i kör. Men det finns andra som har tänkt på det. Happy Planet Index är framarbetat av den brittiska tankesmedjan New Economics Foundation (NEF) och mäter hur stort det livslånga välbefinnandet i olika länder är i förhållande till hur stort ekologiskt fotavtryck de gör, eller som de själva uttrycker det: de ”mäter den ekologiska effektivitet varmed välbefinnande levereras runtom i världen”. De vill visa att det är möjligt för nationer att åstadkomma långa och lyckliga liv för sina medborgare utan att överutnyttja jordens resurser. På hemsidan www.happyplanetindex.org skriver de: ”Den modell som väst använder sig av kan bringa långt liv och växlande livstillfredsställelse men den gör det endast till en vidsträckt och i slutändan kontraproduktiv kostnad i form av förbrukande av resurser.”

Mätt i HPI-termer kommer Sverige på en föga smickrande 119:e plats av världens 178 länder, att jämföra med de toppositioner vi brukar få när man bara mäter välmående och lycka. Världsettan är den lilla stillahavsnationen Vanuatu, som alltså är mest ekologiskt effektiv i världen när det kommer till att åstadkomma lyckliga invånare. Sämst är Zimbabwe. I Europa är Malta (plats 40) och Cypern (plats 72) länder som ligger bra till. Invånarna i Tyskland (plats 81) och USA (plats 150) är ungefär lika lyckliga men Tyskland är nästan dubbelt så ekologiskt effektivt som USA, vilket, menar NEF, visar att lycka inte är beroende av materiell tillväxt.

I ett par studier har forskare dessutom visat att en materialistisk livsinställning bidrar till lägre lyckonivå. Av 12 000 tillfrågade studenter på elituniversitetet Stanford som år 1976 var de som hade en materialistisk livssyn mindre nöjda med livet tjugo år senare än dem som framhöll andra värden framför pengar och ägodelar. En annan studie visade att materialistiskt lagda löper större risk att drabbas av olika psykiska sjukdomar.

Det finns många skäl att söka sin lycka i annat än pengar, både altruistiska och egoistiska.