Böcker

Jag vill förstå hur världen fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Det är utgångspunkten för alla mina böcker, som handlar om så skilda ämnen som vår relation till naturen, hur tävlande underminerar samhället, mänsklig förmåga till både grymhet och godhet, skogsbruk och extremism. Läs mer nedan!

Boken Varför så extrem? som kom 2018, är skriven på uppdrag av teater Ung utan pung och är del i ett projekt med samma namn. Projektet vänder sig till skola och annan ungdomsverksamhet för 13-20 år och består utöver boken av en teaterföreställning, föreläsningar och workshops och en lärarhandledning till pjäsen (som jag också skrivit). Boken är fristående från pjäsen och innehåller fakta om våldsbejakande extremism, forskning om, och rekommendationer kring hur man effektivt motverkar våldsbejakande extremism, övningar att göra i klassrummet, tips på film och litteratur att använda sig av med eleverna och fakta och resonemang kring förhållningssätt och bemötande. Den innehåller också intervjuer med praktiker och reportage från ett par skolor. Boken finns att ladda ner gratis som pdf, och går att beställa i tryckt form här.

13686622_10153956031584022_1181630444921988742_n

Klara, färdiga gå! En bok om konkurrism utkom på Karneval förlag 2016 och handlar om hur tävlande och konkurrens förstör våra liv, för att hårdra det hela lite.

Här kan man se en kort film om min bok

Intervju med mig om boken, i DN och i Karlavagnen i P4 (19.30 in i versionen utan musik)

Här kan man lyssna till en intervju med mig i tidningen Arbetets monter på bokmässan.

Här skriver jag själv om boken, i en längre text för DN och i en för Modern psykologi.

BTJ’s lektör om boken:

”Med en imponerande bredd rör hon sig mellan egna iakttagelser och etablerad forskning, hela tiden klart och tankeväckande resonerande med fokus på huvudtemat, såväl när hon tar sig an exempelvis sportens, barnens och utbildningens värld. En särskilt spännande och lättillgänglig text som vänder sig till envar som söker förstå de kulturella sammanhang vi alla är del av.”

GP (gästskribent Lars Näslund) om boken:

”Eva-Lotta Hultén har läst på och till bokens främsta tillgångar hör referenser till en lång rad intressanta forskningsresultat om mänskliga beteenden, där inte alla slutsatser stödjer bokens tema. Intrycket av forskningsöversikt stärks också av en ambitiös källhänvisning. Till bokens styrkor hör även Eva-Lotta Hulténs samtidigt lättsamma som drivna och välvårdade språk. Boken har goda förtjänster som en pinne i debattbrasan om de inte alltid hälsosamma liv vi lever i Sverige 2016.”

Grus & guld skriver recensenten Karin Backström:

”Det är en viktig bok som kan stärka alla de som faktiskt inte tycker att det är kul när ett ‘vi’ måste ställas mot ett ‘dom’, när någon måste vinna och en annan förlora. Igenkänningsfaktorn är stundtals hög när vi får följa med till idrottsarenor, vårdcentraler och klassrum. Författaren underbygger sina resonemang med aktuell forskning och visar att idéerna om människans konkurrensinriktning inte bara är falska, de stör även vår avancerade förmåga att samarbeta och dela med oss.”

Bakom denna ilsket skygglappade läsning i Pedagogiska magasinet anar jag en stor kärlek till idrotten:

”Halva boken används till att härleda olika samhällsproblems ursprung till idrotten. ‘Våld, hat, smärta är helt enkelt bitar av vad idrott är’, menar Hultén. Flera sporter svartmålas i boken men fotboll får störst utrymme när tävlandets skadeverkningar ska blottläggas. (…) Klara, färdiga, gå! är välskriven, tydlig och onyanserad. En del kommer att gilla den, andra kommer att sky den. Men ingen kommer att glömma den.”

Recensenten har fått för sig att jag påstår att idrotten ligger bakom allt ont i samhället och texten innehåller en rad rena faktafel men jag nöjer mig med att kommentera ett av dem: ”Halva boken” ägnas inte åt att ”härleda samhällsproblems ursprung till idrotten”. Det är inte ens halva boken som ägnas åt idrott öht och härledande mellan idrott och samhällsproblem kopplade till konkurrens är i sin tur en väldigt liten del av det. Däremot visar jag flera gånger att idrott är en del av samma ideologiska föreställningar som också fött nyliberalism, utförsäljning och konkurrensutsättning inom allmännyttan, tävlingshets i skolan, etc.

Men jag är inte förvånad över läsningen, jag trodde tvärtom att jag skulle få fler sådana reaktioner. Många människors kärlek till idrott är ju både fanatisk och onyanserad.

Här en fin recension (också publicerad i Fria tidningen):

”Hon kritiserar vidare de ständigt påstådda fördelarna med konkurrensutsatt välfärd via privatisering och avreglering av den offentliga sektorn. Och hon efterlyser en mer ödmjuk offentlig debatt i media och samhälle. Hon fördömer den respektlösa slagordstävlan som idag råder, där dialog handlar mindre om fakta och mer om att som debattör synas och köra över motståndaren.

Konkurrens, status, hierarki och egoistisk individualism genomsyrar många delar av vårt samhälle. Men Eva-Lotta Hultén betonar att vi är ”sociala varelser med rättvisepatos”.

Ett samhälle byggt på samarbete istället för på tävlan är därför möjligt. Hennes bok ger trovärdiga argument för oss som håller med om det.”

Ekobyboken

Ekobyboken 2015

Ekobyboken är en reportagebok om ekobyar i Sverige, och är ett samarbetsprojekt mellan Gunnel Atlestam, Margareta Bremertz, Carina Haglind Ahnstedt, Monica Havström, Carl-Magnus Höglund, fotografen Marie Hedberg och mig. Bilderna är fantastiska! Detta är en bok för alla som är intresserade av ekologiskt byggande, arkitektur och sociala gemenskaper.

En fin och informativ recension hittas här.

Och fler bilder hittar du här.

Skogspraktikan kom i december 2014 och skrevs tillsammans med Martin Jentzen och Erik Kullgren. Den handlar om naturnära skogsbruk, som kortfattat innebär att man slutar kalhugga, röja, markbereda och plantera (utom lite stödplantering) och låter skogen göra merparten av jobbet själv. Då kan god ekonomi och hållbar miljö gå hand i hand på samma yta.Boken är både en guide till hur man gör, en faktabok om hur ekosystemet skog fungerar och lite av en debattbok om vad som är felet med dagens skogsbruk. Vår blygsamma ambition är att den ska bidra till att förändra svenskt skogsbruk i mer uthållig riktning, ekonomiskt såväl som ekologiskt och socialt.

Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris, och går att beställa hem till en vanlig bokhandel.

Bra och informativ recension finns här.

2013 utkom Resan från Mörkrets hjärta. Om ondskans och godhetens mekanismer på Ordfront förlag. I den berättar jag om de socialpsykologiska mekanismer som får helt normala människor att under vissa omständighResan från mörkrets hjärtaeter begå grymheter mot och övergrepp på sina medmänniskor. I bokens andra del berättar jag vad som utmärker dem som i stället gör motstånd, slår larm eller hjälper – och vad vi kan göra för att många fler ska bli som dem.

Här hittar du recensioner av och länkar rörande boken.

Hösten 2013 kom även debattantologin After work, där jag medverkar med en text. Den har fått mycket uppmärksamhet och mer om den hittar man här.

2006 gavs min reportagebok Skogen vi ärvde ut på Atlas förlag. I den följer jag ett antal personer med olika relationer till skogen, bland andra en orienter

bild

are, en skördarförare, en forskare, en avverkningsplanerare och några miljöaktivister. Reportagen varvas med mer essäartade delar och bokens ambition

är att ge en helhetsbild av hur det står till med den svenska skogen och det svenska skogsbruket och vad skogen betyder för Sverige, ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Här hittar man citat ur recensioner av den.

2003 kom debattantologin För Sverige i tiden? som jag var redaktör för och också skrev en av texterna till. I den förespråkar 15 kända skribenter att Sverige lämnar monarkin bakom sig och går över till republik. Boken gavs ut av Atlas förlag.