Vad är pengar?

Det anser sig väl de flesta av oss veta men pengar är något mycket mer komplicerat än bara något vi använder för att förenkla utbyte av varor och tjänster. I boken Bankerna och skuldnätet förklarar författaren Ellen Hodgson vad pengar är, hur de blir till och hur bankernas roll i samhället egentligen ser ut. Mycket spännande och skrämmande läsning. Jag har skrivit om boken i en text för LO-tidningen.