Skogspraktikan är här!

Nu finns den, vår bok om naturnära skogsbruk! Vi är så glada över hur fin den blev (och väldigt stolta över innehållet)! 135 sidor om skog, ekologi, skogsbruk, skogspolitik, skogshistoria, skogsekonomi och om hur vi kan använda våra skogar på ett klokare och mer hållbart sätt än idag.

Naturnära skogsbruk praktiseras redan i stor skala i Tyskland och Danmark, och kunskaperna sprider sig även i Sverige. Detta är emellertid den första boken på svenska om denna skötselmodell. Sluta kalhugga, gallra, röja och plantera, är vårt budskap. Låt skogen själv göra jobbet, så hamnar rätt träd på rätt plats och skogens sociala, ekonomiska och ekologiska värden kan upprätthållas parallellt, på samma mark!

Boken går att köpa via de stora nätbokhandlarna och det går också att be vanliga bokhandlar att beställa hem den åt sig. Eller så kan man köpa den av oss!

image