Sponsrade skolböcker – hur bra är det?

I dagens GP finns min text om hur sponsrade läromedel blir allt vanligare i skolan och om vilka problem det för med sig. Är verkligen Svenskt näringsliv en tillräckligt trovärdig avsändare för en skolbok om miljöfrågor? Och om inte, hur kan det komma sig att de redan fått skicka ut minst 55 000 ex av boken Miljö – så funkar det, till landets 10-12 -åriga elever?