Salsa i skolan

Betyg säger inte särskilt mycket om vare sig eleverna eller om en skola som helhet. I en artikel i GP kunde man läsa om Skolverkets verktyg Salsa, som ser på många olika faktorer för att avgöra hur framgångsrik en skola är. Lärande och undervisning är trots allt lite mer komplicerat än vad ledande skolpolitiker nu försöker få det till.

I GP idag hittar man min krönika om att jämlikhet gagnar alla i samhället. I ett relativt sett jämlikt samhälle mår båda rika och fattiga bättre än i ett ojämlikt.