Hur blir barn empatiska, driftiga och nyfikna?

I ett reportage i senaste Pedagogiska magasinet berättar jag om en skola  där man arbetar med entreprenöriellt lärande. Det kan låta som att det bara handlar om att lära barn att starta företag men begreppet rymmer långt mycket mer än så. Det är ett helt pedagogiskt arbetssätt där självkunskap är en viktig del. Eleverna får lära sig vilka de själva är, hur de fungerar i grupp och vilka som är deras mål och drömmar. De tränas i att ta egna initiativ och att arbeta i grupp och se varandra som hela människor.

Det finns forskning som tydligt visar att barn lär sig bättre om man ser dem som hela individer och arbetar med deras sociala förmågor och deras trivsel. Det har personerna bakom den här metodiken förstått och Rudenschöldsskolan i Lidköping är en av de skolor som arbetar enligt deras metoder. Artikeln kan man läsa här. Klicka på ”artiklar” under rubriken ”Nya numret”. Mitt reportage börjar på sidan 74.