PISA-resultaten är här, nu gäller det att hålla huvudet kallt.

Så har nya PISA-resultaten presenterats. Och Sverige fortsätter nedåt i mätningarna. Fortfarande är vi långtifrån så dåliga som framträdande högerdebattörer velat göra gällande att vi var redan för längesedan men visst går det åt fel håll.

I sin kommenter skriver Skolverket:

”Finland är ett av de länder som uppvisar mycket goda resultat i PISA 2009. De ligger i topp både när det gäller kunskapsresultat och likvärdighet. Anita Wester lyfter fram några faktorer i det finska skolsystemet som kan förklara de starka resultaten: En kvalificerad lärarutbildning med forskningsanknytning och omfattande insatser av särskilt stöd i tidiga åldrar.
– Nästan alla finska elever får särskilt stöd någon gång under sin skoltid och det ses som något naturligt för att komma ifatt. Lärarna är också noga med uppföljning och utvärdering av stödinsatserna.”

Så låt oss nu inte rusa åstad och ge Jan Björklund rätt. Det finns fortfarande inget som tyder på att tidigare betyg, mer bestraffningar, hårdare disciplin och mer siffror och bokstäver i förskolan är lösningarna på de problem som den svenska skolan har. Vi bör självklart titta på mer framgångsrika länder för att lära av dem men vi måste också fortsätta att resonera kring vad vi vill med den svenska skolan, vilka typer av kunskaper vi ska satsa på och vilka metoder som har vetenskapligt stöd när det gäller att förbättra kunskapsresultat.

Men jag vågar tyvärr nästan slå mig i backen på debatten kommer bli lika ytlig och fördummande som den brukar vara när den här typen av mätningar presenteras.

2 reaktioner på ”PISA-resultaten är här, nu gäller det att hålla huvudet kallt.

 1. Vi i min familj har tack vare utbildning gjort en klassera. I hela släkten är det bara jag och min pappa som har en universitetsutbildning. Jag tar det därför mycket personligt när debattörer ursäktar en skola som drabbar arbetarklassen så hårt.

  Pisa- studien visar att var femte elev inte når upp till en grundläggande nivå i läsning. När det gäller elever med utländsk bakgrund födda utomlands, är motsvarande siffra 48 procent, alltså varannan elev. För elever med utländsk bakgrund födda i Sverige, når 30 procent inte upp till en grundläggande läsnivå. Trots att de är födda i Sverige och har samma rätt till utbildning som överklassens barn misslyckas så många i skolan. Eftersom skolan misslyckats med att ge pojkar en god utbildning torde pojkar med utländsk bagrund vara särskilt drabbade.

  Ett förutsättning för förändring är att man erkänner att resultaten är så dåliga som många, inklusive undertecknad, har insett. Fokus på kunskap, lugn och ro i skolan, bra utbildade lärare, mätning av resultat och omedelbara insatser till elever som kommer efter måste till för att hjälpa de mest svaga i samhället.

  Strunta i vem som kommer med förslagen utan arbeta förutsättningslöst för att se till att vi får en Svensk skola i toppklass, som gärna toppar kommande PISA mätningar. En jämlik utbildning är bland de viktigaste delarna för att minska klassklyftorna i samhället.

  Gilla

  • Om du blir arg på en skola som drabbar arbetarklassen hårt så är det de som driver på nuvarande förändringar av skolan som du ska vara arg på! De förändringar som nu genomdrivs saknar forskningsstöd och det finns inget som tyder på att de som kommer från hem utan tradition att studera gynnas av en skola med tidigare betyg, mer mätningar och mer fokus på disciplin. Tvärtom, faktiskt. Läs t ex gärna Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”

   Att den svenska skolan har problem som behöver åtgärdas betyder inte automatiskt att vilka åtgärder som helst är bra. Svensk utbildningspolitik bör baseras på forskning, inte, som nu, på enskilda högljudda politikers personliga fantasier om vad som utgör en bra skola. Läs gärna mer om vad jag skrivit om skolan här på min hemsida, under de olika flikarna, så kommer du se att jag knappast är för en skola som skapar ytterligare ojämlikhet och segregation. Och till skillnad från Björklund och hans anhängare så har jag skaffat mig lite kunskap om saker o ting innan jag tycker till.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s