Så kan vi flytta fokus

De senaste veckorna har två saker hänt som fått mycket långt ifrån den uppmärksamhet de förtjänar. Den ena är negativ och den andra positiv och de har en tydlig koppling till varandra. Den dåliga (mycket dåliga) nyheten är att CO2-utsläppen globalt sett ökade med 5,8 procent under förra året, enligt oljebolaget BP:s senaste statistiska sammanställning över världens energiförbrukning. Vi fortsätter shoppa elektronikprylar, heminredning och thailandsresor som om vi aldrig hört talas om klimatförändringar och miljöproblem – och underminerar i rask takt förutsättningarna för vår egen långsiktiga överlevnad.

Den goda nyheten kan låta liten i jämförelse men kan få avgörande betydelse för hur vi lever våra liv. EU-parlamentet har beslutat att BNP är otillräckligt som mått på välfärd och nu ska kompletteras med andra index för att mäta välstånd. I sin debattbok Välfärd utan tillväxt ger forskaren Tim Jackson förklaringar till varför världens ekonomiska system gör att vi förstör för oss själva. Eftersom vi tror att det krävs tillväxt framställs hög konsumtion som själva förutsättningen för ett fungerande samhälle. Vi tvingas välja mellan ekonomin eller ekologin.

Men Jackson gör något mer än att beskriva problemen: han skissar på en annan ekonomi och föreslår exempelvis att börja mäta andra saker än pengar. BNP är ett mått på en nations ekonomiska aktivitet och säger ju mycket lite om hur människor faktiskt mår. Det finns redan idag länder som arbetar med lyckomätningar (eller livstillfredställelsemätningar, om man föredrar det begreppet). Och några kommuner i Sverige gör kommunala välfärdsbokslut. Ett antal parametrar, som hälsa, utbildning och sociala relationer, kontrolleras regelbundet och politiken anpassas efter vad dessa bokslut visar. Om den fysiska hälsan bland barn i en stadsdel visar sig dålig kan man åtgärda det genom klätterväggar och skateboardramper på torget. Är utbildningsnivån låg i en annan stadsdel kan riktade insatser göras. Med några bokslut i nacken går det att se utvecklingen. På så vis kan man bidra till att flytta fokus till rätt saker: mår människor bra? Är de nöjda med sin livssituation?

Det låter kanske inte särskilt revolutionerande men kan vara en viktig del i vägen bort från konsumism och ekologisk kollaps Nu gäller det bara att få till ett tryck på utveckling inom de alternativa mätområdena. Där har vi journalister en oerhört viktig uppgift – jag hoppas vi är mogna för den.

Som krönika i GP idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s