Vem vill bli politiker?

Ibland kommer blamageguden och hälsar på mig. Det är när jag kommer att tänka på något pinsamt eller dumt jag en gång sagt eller gjort. Jag vrider mig och ryser och vill bara glömma men kan inte.

Att känna skam är obehagligt men har samtidigt en god funktion: den hjälper oss att känna ödmjukhet och undvika att begå samma misstag igen. Men om vi fastnar i skammen blir vi rädda, handlingsförlamade och oförmögna att ta nya tag. Att skambelägga andra är därför något av det mest effektiva vi kan göra om vi vill kväsa och tysta dem. Så vad händer med ett samhälle där skam blir ett vapen vi ständigt riktar mot dem som har ett av de mest kompexa jobben i vårt samhälle – våra politiker? Läs mer