Från äga till bruka – stad i omvandling

I gårdagens OBS pratade jag om hur vi kan ställa om våra städer:

 

För tjugo år sedan flyttade jag ut på landet. Alla mina vänner bodde i städer och jag betraktades som snudd på kufisk som hade höns, vedhuggning och odling som en del av min vardag. Hade det här varit idag så hade jag kanske i stället betraktats som hipp. Nu är grönsaksodling och småskalig djurhållning hett. I alla fall för dem som bor kvar i stan.

Sverige har en lång tradition av stadsodlande i form av kolonilotter men idag är många av koloniområdena dyra medelklassreservat. Nya och kollektiva odlarinitiativ har i stället börjat växa upp i städernas parker, på innergårdar och i stadsnära skogsbryn. Att odla med andra i staden är både ett sätt att möta nya människor och att öka medvetenheten om vad det är vi människor faktiskt lever av – mat och social samvaro, inte pengar och statusjakt. Det är också ett sätt att flytta makt, från strukturer av ägande till strukturer av brukande. De som odlar tillsammans med andra gör det inte för att tjäna pengar eller förmera sitt kapital utan för att skapa ett bättre samhälle och få utlopp för skaparlust, längtan efter gemenskap och meningsfullhet. Stadsodlingen är mer än en trend – den är en del av en växande samhällelig medvetenhet om att våra liv i städerna måste förändras. Fortsätt läsa