Att gå i skolan är inget straff

I alla fall borde det inte vara det men med alla sina nya, hårdare regler och sitt totala fokus på disciplin framstår den skola Jan Björklund vill frammana alltmer som en slags uppfostringsanstalt a la tidigt 1900-tal. I en skola där man använder kvarsittning, och snart alltså även ”försittning” som straff för dåligt uppförande säger man en enda sak till stökiga elever: vi vet att du hatar skolan och vi vill få dig att lida genom att tvinga dig att vara där ännu mer.

Målet borde rimligen vara att alla elever ska trivas i skolan och uppskatta sin demokratiska rätt att få utbildning. När man hotar med tid i skolan som ett straff är något väldigt fel …

Jag väntar fortfarande på att få veta vad Björklund vill göra för att öka barns och ungas nyfikenhet, inre motivation och empatiska förmåga och hur han vill hantera den ständigt ökande psykiska ohälsan bland unga.