Skolreformerna saknar forskningsstöd!

I några nyligen gjorda intervjuer med Jan Björklund (senast i Expressen i måndags) hävdar han att den av honom själv tillsatta utredningen Det tar tid visar att det finns forskningsstöd för hans reformer. Stämmer det? I utredningen gås reformerna systematiskt igenom och detta är vad den har att säga:

Om tidigare mål och kunskapskrav: ”Vad gäller de tidiga skolåren konstaterar utredningen att det varken finns forskningsresultat eller utvärderingar som mot bak- grund av läroplansreformer diskuterar betydelsen hur mål konstrueras, till exempel betydelsen av antalet målnivåer för elevernas kunskapsutveckling.”

Om fler betygssteg: ”Huruvida fler betygssteg kan bidra till att stärka elevernas motivation och vilja att öka sin arbetsinsats och höja sina betyg kan alltså varken verifieras eller falsifieras med stöd av befintlig forskning.”

Om högre krav för de högsta betygen: Motsägelsefulla resultat, enligt de rapporter man valt att titta på. Och då har man ändå valt att bortse från en hel del forskning som visar på negativa effekter av betyg.

Om lärarlegitimationer: ”Det är svårt att hitta forskning som har direkt relevans för den reform som genomförts i Sverige”.

Om stärkt pedagogiskt ledarskap: ”Mot bakgrund av ovanstående konstaterar utredningen att det i stor utsträckning saknas forskning om det mesta som skulle kunnat bidra till att belysa effekterna av den obligatoriska rektorsutbildningen respektive Rektorslyftet på studieresultaten och skolans måluppfyllelse. ”

Om stöd till särskilda satsningar: Forskning saknas.

Om ökad tillsyn (skolinspektion) och stärkta sanktioner: Begränsat med forskning men utredare Per Thullberg konstaterar att den som finns visar att ”varje förbättring som är en följd av extern inspektion riskerar att vara av kosmetisk natur och att inspektion underordnar de professionella, politiserar arbetet samt uppmuntrar en bestraffande attityd till skolan”, samt att ”vissa forskare till och med rapporterar något försämrade resultat.”

Så var det med det forskningsstödet. Som i själva verket är svagt, oklart eller rentav obefintligt.

Vi har en utbildningsminister som gärna talar sig varm för kunskap men är sorgligt ointresserad av att själv skaffa sig behövlig sådan. Hans relation till fakta och till sanning är det uppenbarligen också lite si och så med.

Eftersom journalister i allmänhet inte har tid att läsa rapporter utan nöjer sig med pressutskick och politikernas påståenden, så förvandlas Björklundska lögner lätt till sanning.  Och skolpersonal och elever får fortsätta att betala priset för hans infall och nycker.

7 reaktioner på ”Skolreformerna saknar forskningsstöd!

 1. Skolan ska inte behöva ta hänsyn till forskningsläget. Det gäller all politik, menade en skolchef jag hade ett längre samtal med för några år sedan. Politiken ska stå fri från sånt. Men det lät mycket smartare som han formulerade det.

  Gilla

 2. Om man går ut och påstår att ens politik ska bygga på forskning och dessutom hävdar att den redan gör det så bör man ha på fötterna. Personligen tycker jag också att all kunskap som finns tillgänglig i möjligaste mån ska vägas in när man ska fatta viktiga beslut.

  Men vilken forskning som är relevant att väga in i besluten beror alltid på vilket som är ens slutmål, och vilka värderingar man har, så inga beslut som är politiska kan ju ha forskning som enda grund. Kanske var det så din skolchef menade?

  Gilla

   • När man bygger en bro förlitar man sig på hållfasthetslära och annan vetenskapligt baserad kunskap. Jag tycker man ska behandla elever som broar. Inom samhällsvetenskaper är det ingen dum ide, att redovisa sina värdepremisser. (Vilket G Myrdal förespråkade).

    Gilla

   • Då är jag med, och håller med. Vilka forskningsresultat man väljer att förlita sig på är ju beroende av vad man vill uppnå. Så därför bör man vara tydlig med vilka ens mål är.

    Gilla

 3. Det är politikerna själva som formulerat tydliga krav på forskningsstöd och dessutom skrivit in det i skolans styrdokument. Uppseendeväckande att de sedan nonchalerar egna ”grundkrav” så flagrant (!) Hela Gy11 är egentligen ett lapptäcke av återvunnet material som råkar passa vissa politiska tankemönster (eller internaliserade preferenser). Nej, det behöver inte vara fel. Men det är och förblir politik, inte någon forskning (även om ett och annat perifert forskningsresultat alltid kan letas upp i efterhand för att legitimera i stort sett vad som helst). Det stöd som exempelvis sent om sider framkastades i katederdiskussionen var närmast skrattretande i sin ohyggligt begränsade giltighet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s