Från kollega till chef. Chef & ledarskap maj -10

 

Att gå från kollega till chef medför alldeles särskilda problem. Tuffa beslut kan bli än svårare att fatta när medarbetarna är nära vänner och man får akta sig för att inte ta någon som ”gisslan”. Men nyblivna biträdande rektorn Ann Nyqvist har mest positiva erfarenheter av att bli chef över sina kollegor.

 – Var försiktig när du sätter dig! varnar Ann Nyqvist.

Stolarna runt det runda bordet är rangliga och Ann Nyqvist skrattar och säger något om att det är tuffa tider. Hon fick plocka ihop sitt möblemang av vad som fanns när det var dags att inreda det nya arbetsrummet.

Vi befinner oss på Mariedalskolan, en låg tegelbyggnad med lekinbjudande skolgård, några kilometer från centrala Vänersborg. På skolan går 400 elever från f-klass till sexan.

Sedan ett och ett halvt år är Ann Nyqvist biträdande rektor på skolan och för tillfället är hon också vikarierande rektor för två förskolor. Innan dess var hon klasslärare på Mariedalsskolan i elva år och hade en deltidstjänst som lokal ordförande för Lärarförbundet.

Ann Nyqvist är väl medveten om att det allmänt betraktas som svårt att bli chef över före detta kollegor men anser att det inte måste innebära mer problem än att bli chef på en ny arbetsplats.

– Det kan också vara en fördel. Jag hade ju ett förtroendekapital från början och har inte behövt lägga tid på att bygga upp relationer, säger hon.

       Under innevarande läsår har Mariedalskolans budget dragits ner med 20 procent vilket inneburit att åtta tjänster försvunnit. Förändringarna har varit tunga att genomföra men Ann Nyqvist upplever att det gått utan konflikter och tror att hennes fackliga bakgrund har varit en tillgång. Det fanns en tillit till henne från början och en vana att se henne som ledare, menar hon.

Relationerna till de före detta kollegorna har delvis förändrats; hon kan inte längre vara en del av gruppen på samma sätt som tidigare. Några av sina medarbetare umgås hon med även utanför arbetet men hon tycker inte att deras privata relationer blivit annorlunda och de kan fortfarande prata jobb ibland. Det hon kan oroa sig för är att andra medarbetare ska tycka att hon särbehandlar sina vänner och hon försöker vara vaksam på sig själv. Hittills tycker hon att det fungerat. 

  Men hur skulle hon reagera om personalgruppen vände sig emot henne i någon fråga? Det skulle kanske kännas extra tungt att få kritik när man också har personliga relationer i gruppen.

  – Det har jag tänkt mycket på. Man lever ju gott på positiv feedback och det är svårt att veta hur man skulle hantera sådant innan det händer. Jag hoppas att jag klarar av det med den erfarenhet jag har, säger hon försiktigt.

  – Jag hoppas att ingen idag tycker att jag favoriserar, säger Ann Nyqvist.

 

  – Det hade kanske varit jobbigare att ha ansvaret för lönesättningen när man är vän och före detta kollega men det slipper jag, säger hon.
  Tjänsten som biträdande rektor på Mariedalsskolan blev Ann Nyqvist ombedd att söka efter att ha påbörjat kommunens chefsaspirantsutbildning. Hon har fått en del kommentarer från före detta fackliga kollegor om att hon har ”bytt sida”, men har inte uppfattat dem som illa menade.

  – Jag ser det inte som att vi står på olika sidor. Lärare och skolledare har ju samma mål och strävar efter en så bra skola som möjligt, säger hon.

  Ann Nyqvist har en mentor på en annan kommunal förvaltning och de träffas en gång i månaden och hon säger sig ha gott stöd i skolan rektor, Tomas Granat. De två har delat upp arbetsuppgifterna mellan sig och Ann har ansvaret för elevhälsa och kompetensutveckling.

  – Fast jag vet ju inte vad de säger när jag inte är med förstås, säger hon och skrattar.
  Ann Nyqvist ger ett lugnt och genomtänkt intryck och det är lätt att föreställa sig att hon ingjuter förtroende hos dem hon sätts att leda. Arbetsklimatet på skolan beskriver hon över lag som gott och hon har faktiskt inte fått några negativa reaktioner alls från sina före detta kollegor på sitt rollbyte.

 

Lis Vibeke Kristensen är författare och ledarskapsutvecklare med erfarenheter som teaterchef. Tillsammans med Anne-Marie Thalund har hon skrivit boken Från kollega till chef, som nyligen kommit på svenska. Hon menar att ett av de största problemen som chef över före detta kollegor är att man inte fullt ut tar till sig att man har en ny roll utan försöker fortsätta att vara kollega och kanske vän.

  – Det är inte lätt att göra utan att förlora i trovärdighet och det kan ge ont i magen att välja sida mot sina före detta kollegor, säger hon.
  – Det är vanligt att förvänta sig en särskild lojalitet och förståelse från sina före detta kollegor och kanske till och med att de ska tycka synd om en när man måste fatta svåra beslut som drabbar dem, säger Lis Vibeke Kristensen.

  Hon framhåller vikten av att aldrig ta någon god vän som gisslan genom att utse den till sin speciellt förtrogna och till exempel kräva information om andra eller om vad som sägs när man inte är med.

  – Du måste ge alla rätten att se dig som chef och få kritisera dig, säger Lis Vibeke Kristensen.

  Extra svårt kan det vara att försvara beslut som man inte själv sympatiserar med:

 

Ett vanligt skäl till att det uppstår konflikter med någon medarbetare när man gått från kollega till chef är enligt Lis Vibeke Kristensens erfarenhet att personen ifråga också sökt chefstjänsten.

  – Avundsjuka kan leda till ständig kritik, gnäll och illojalitet. Det bästa är att ta itu med det innan problemen uppstått, genom att söka upp personen och prata om det hela och försäkra sig om att han eller hon vill och kan arbeta ihop med dig, säger Lis Vibeke Kristensen.

  Missnöje kan även uppstå för att medarbetarna förväntar sig särskild hänsyn och förståelse från en före detta kollega.

  Fördelar som kan komma med att bli chef på den arbetsplats där man redan arbetar är att man har god kännedom om verksamheten och om kulturen i gruppen. Men sådan hemmastaddhet kan också bli negativ om man inte förmår att se kulturen utifrån och ifrågasätta den, menar Lis Vibeke Kristensen. Då blir verksamheten svår att leda.

  – När man blir chef över sina kollegor är det viktigt att hitta nya ”lekkamrater” och finna nätverk eller mentorer som man kan kasta masken inför och ha som förtrogna. Det går inte att tro att man kan ha sin gamla roll i gruppen kvar, slår Lis Vibeke Kristensen fast.

 

Eva-Lotta Hultén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s