Tänk själv – filosofi för unga. Recension GP oktober -09

Vad är arbete? Är det rätt eller fel med dödsstraff? Vad är jämställdhet? För drygt tio år sedan arbetade jag deltid som lärarvikarie och märkte snabbt att många elever var lika debattglada som jag. De stora livsfrågor som de flesta vuxna för länge sedan slutat reflektera över var högst levande i deras medvetande och även de elever som kanske annars var mindre uppmärksamma under lektionerna vaknade ofta till om vi började diskutera något. Är det något jag saknar från min tid som lärare så är det just dessa samtal där eleverna tog plats med sina egna funderingar och åsikter och slipade sin argumentationsförmåga. Jag vill tro att de också fick träning i källkritiskt tänkande och gick från att vara passiva mottagare till aktiva medskapare av kunskap; de lärde nytt av varandra och det enda jag hade behövt göra var att hjälpa till med frågeformuleringen (ofta inte ens det).

Denna unga nyfikenhet på och lust att diskutera moraliska och filosofiska spörsmål har Liza Haglund och Anders J Persson låtit blomma ut på Södra teatern i Stockholm, där de i flera år har lett kurser i filosofi för barn och unga mellan nio och arton år. På teaterns hemsida skriver de: ”Ingen fråga är för trivial eller för stor. Grundidén är att deltagarna under demokratiska former lär sig att formulera samt undersöka filosofiska frågor.” Vilken lysande idé! Självklart är filosofiska samtal för unga något som borde finnas som möjlig fritidsaktivitet i minsta håla – världen är ju full av nyfikna, tänkande, pratsugna barn och inte bara kroppen utan det självständiga tänkandet är i behov av motion även utanför skoltid. Särskilt i tider då tänkandet i skolan på grund av direktiv uppifrån förskjuts alltmer från nyfikenhet och ifrågasättande mot memorerande och förmåga till anpassning.

Tills dess att filosofikurser är tillgängliga på bred front kan man börja med att läsa ett par nyutkomna filosofiböcker för unga. Den ena är skriven av redan nämnda Liza Haglund och Anders J. Persson och heter Självklart! Inte?. I den ställer författarna i sokratisk anda frågor till läsarna och hjälper dem att vrida och vända på argumenten kring sådant som personlig identitet, demokrati, genteknik, existensen av fri vilja och mycket annat. Vissa filosofiska nyckelbegrepp förklaras men ren idéhistoria lyser med sin frånvaro. Det är tänkandet och inte tänkarna som står i fokus. Läsarna ställs inför tankefigurer som att de en dag får veta att det lyckliga liv de lever är en illusion. I själva verket är de bara en hjärna i en skål och sköts om av laboratoriepersonal. Nu får de välja mellan att fortsätta vara en hjärna i en skål och vara lyckliga eller få börja leva på riktigt men drabbas av motgångar. Vilket val gör de och varför?

Det jag saknar i boken är möten med alla de unga som gått deras kurser. Vad ställde de för frågor? Hur resonerade de? Vad kom de fram till för svar? Visst, jag inser att det hade fört med sig en risk att läsarna blir låsta av vad andra redan kommit fram till före dem, men samtidigt tror jag att de hade kunnat uppleva det som peppade att få läsa exempel på kloka och intressanta resonemang förda av människor i deras egen ålder.

Den andra boken är skriven av Peter Ekberg och illustrerad av Sven Nordqvist och heter Tänk själv! En inspirationsbok för unga filosofer. Det är en mer traditionell fackbok där filosofer som Sokrates, Platon, Descartes och Kant presenteras och vi får veta hur de, och andra tänkare, resonerat kring olika frågor. Där den förra boken ställer frågor ägnar sig denna mer åt att konstatera och berätta, men också här lämnas en del utrymme för läsarna att själva resonera vidare kring sådant som hur vårt medvetande fungerar, hur vi uppfattar verkligheten och vad det är att tänka logiskt. Sven Nordqvists illustrationer lättar upp och fyller på med humor.

Tänk själv! vänder sig till en något yngre krets av läsare än Självklart! Inte?, men båda skulle fungera utmärkt att använda sig av som utgångspunkt för samtal i grupp, i skolan eller i form av filosofikurser eller filosofikafeér på fritiden. Eller varför inte på arbetsplatser? Om fler vuxna i grupp kastade sig över spörsmål som om det finns en fri vilja och vad kunskap egentligen är skulle kanske mycket se annorlunda ut. Inte minst vad rör förhållandena för barn och unga i samhället.

Eva-Lotta Hultén

Självklart! Inte?

Liza Haglund och Anders J persson

Illustrationer: Li Söderberg

Rabén och Sjögren

Tänk själv! En inspirationsbok för unga filosofer

Text: Peter Ekberg

Illustrationer: Sven Nordqvist

BonnierCarlsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s