Till Gertrud. Recension i GP mars -09

”Hur många släkter i vårt land har inte dolt skammen över att bli stämplade som icke önskvärda?” frågar manus- och pjäsförfattaren Kjell Sundstedt i nyutkomna Till Gertrud. En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige.

Trots att 60 000 kvinnor och män tvångssteriliserats i Sverige upplevde han att folk inte trodde på att det fanns flera som utsatts i hans egen släkt. I boken skriver han sin mammas familjs historia; en berättelse om hur en till en början trygg och lycklig familj drivs allt djupare in i fattigdom. När modern (författarens mormor) dör placeras flera av de tio barnen i fosterhem eller på det som tidigare kallats idiothem. Kjell Sundstedt gräver i arkiven och citerar flitigt ur myndighetsdokument som stämplar dessa barn som sinnesslöa och aggressiva. Ingen tycks någonsin dra den ganska självklara slutsatsen att barn som fått bristfällig skolgång kanske inte är sinnesslöa utan bara i behov av extrastöd i skolan eller att barn som sett sin mor insjukna och dö i cancer kanske är oregerliga för att de är olyckliga.

Mest får vi läsa om två av syskonen: Agne, som för en mycket liten förseelse placeras på hem för vanartiga pojkar och kvarhålls i många år, trots exemplariskt uppförande; och Maj-Britt som som åttaåring placeras på ett skolhem och som konstant längtar efter sin familj och efter kärlek. Fullt frisk när hon tas in drivs hon in i psykisk sjukdom. Båda tvångssteriliserades och Maj-Britt förblev dessutom institutionaliserad i hela sitt liv.

Författaren kopplar flera gånger dåtid till nutid och frågar retoriskt hur vi behandlar de fattiga, de papperslösa och de psykiskt sjuka idag och vilka stämplar vi sätter på beteenden vi inte kan hantera. Vad är det vi ser som självklart idag men som kommer dömas ut som övergrepp av nästa generation? Till Gertrud är en stark, tankeväckande och skrämmande bok.

Kjell Sundstedt

Till Gertrud. En bok om tvångssteriliseringar i Sverige

Frank förlag